Giày đá bóng sân nhân tạo xfaster
Giày đá bóng sân cỏ 5 người Xfaster Jupiter
Giày đá bóng Monster